Martinus Nijhoff, Manuel Bandeira

De Nederlandse dichter, toneelschrijver en essayist Martinus Nijhoff werd geboren in Den Haag op 20 april 1894. Zie ook alle tags voor Martinus Nijhoff op dit blog.

 

Het uur U (Fragment)

Schoon niet verbouwereerd,
lieten ze elkaar niet los.
Als Klein Duimpjes in het bos,
stond nu het viertal daar
met de handen in elkaar
naar de steentjes omlaag te zien.
Het duurde een minuut misschien,
maar die een eeuwigheid was.
Toen deed de man een pas.
Met zijn vreemde, gestrekte gang
zag men – dit duurde niet lang –
hem spoedig de hoek omslaan.

Terstond ging ieder raam
wijd open, en wel zo wijd
als maar mooglijk was. ’t Was tijd.
Want wat ontwaarde men daar?
De tafels stonden klaar.
Waar was dat aan te zien?
Aan de dampende soepterrien
midden op tafel geplaatst,
en aan de bordjes waarnaast
het zilver lepeltje lag.
Door open voordeuren zag
men moeders naar buiten gaan
roepend een kindernaam
en klappende in de hand.
Er kwam van andere kant
nog een klappend gerucht.
Het kwam van hoog uit de lucht.
Het waren de mus, de spreeuw,
de merel weer en de meeuw.
Zij streken neer uit de goot.
Het sloeg, het tjilpte en floot
met trillende borst, luidkeels,
tot midden op straat, op de rails,
waarlangs thans kwam opgedaagd
de tram, een tijdlang vertraagd
door storing in het net,
en die, stampvol bezet,
rijdende wat hij kon
de verloren tijd herwon.

 

Martinus Nijhoff (20 april 1894 – 26 januari 1953)

 

De Braziliaanse dichter, schrijver en vertaler Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho werd geboren op 19 april 1886 in Recife. Zie ook alle tags voor Manuel Bandeira op dit blog.

 

Ars poetica

Ik heb genoeg van fatsoenlijk lyrisme
Van welopgevoed lyrisme
Van ambtenaarslyrisme met prikklok protokol en blijken van
waardering voor meneer de direkteur.

Ik heb genoeg van lyrisme dat plotseling stokt en in de dictionnaire
de eigenlijke betekenis van een woord opzoekt.

Weg met de puristen.

Alle woorden vooral de universele barbarismen
Alle konstrukties vooral de uitzonderingen op de regel
Alle ritmen vooral de onnavolgbare.

Ik heb genoeg van verliefd lyrisme
Van politisch
Rachitisch
Sifilitisch
Van elk lyrisme dat kapituleert voor wat dan ook buiten zichzelf.

Trouwens dat is geen lyrisme
Waarschijnlijk boekhouding co-sinus tabellen handleiding voor de
volmaakte minnaar met honderd standaardbrieven en de
verschillende manieren om de vrouwen te behagen, enz.

Ik wil het lyrisme van de dwazen
Het lyrisme van de dronkenen
Het moeilijke en schrijnende lyrisme van de dronkenen
Het lyrisme van de narren van Shakespeare.

Ik wil niets meer te maken hebben met lyrisme dat geen
bevrijding is.

 

Vertaald door August Willemsen

 

Manuel Bandeira (19 april 1886 – 13 oktober 1968)
Standbeeld in Recife, Brazilië.

 

Zie voor nog meer schrijvers van de 20e april ook mijn blog van 20 april 2020 en eveneens mijn blog van 20 april 2019 deel 2 en ook deel 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *