Drs. P, Marion Bloem, Stephen Fry, Jorge Luis Borge

De Nederlands-Zwitserse schrijver, tekstschrijver, componist, zanger en pianist Drs. P (eig. Heinz Hermann Polzer werd geboren in het Zwitserse Thun op  24 augustus 1919. Zie ook mijn blog van 24 augustus 2007 en ook mijn blog van 24 augustus 2008 en ook mijn blog van 24 augustus 2009 en ook mijn blog van 24 augustus 2010.

 

 

Winterdorp

Het is een dorp
Niet ver van hier
Een boerendorp
Aan een rivier
Het is niet groot
En vrij obscuur
Maar ’t heeft een naam
En een bestuur
Er is een school
Een harmonie
Een bankfiliaal
Een kerk of drie
Een communist
Een zonderling
En zelfs een zang-
vereniging

Nu is ’t er stil
’t Is wintertijd
Er heerst de griep
En knorrigheid
De dag is kort
De hemel grauw
En pas maar op
Je vat nog kou

 

 

Don Quichot

Spaanse romanfiguur
Zelfbenoemd edelman
Met een soort schildknaap
En op een soort paard

Werd door zijn schromelijk
Amateurischtische
Heldenverrichtingen
Wereldvermaard.

 

 

Filosofie

Filosofie, ook leuk
Waar dient het leven voor?
Wat is instinct
En waar komt het vandaan?

Ach, zulke vragen zijn
Onbeantwoordelijk
(Dit adjectief –
Zou het mogen bestaan?)

 


Drs. P (Thun, 24 augustus 1919)

 

 

De Nederlandse dichteres en schrijfster Marion Bloem werd op 24 augustus 1952 geboren in Arnhem. Zie ook mijn blog van 24 augustus 2006 en ook mijn blog van 24 augustus 2007 en ook mijn blog van 24 augustus 2007 en ook mijn blog van 24 augustus 2008 en ook mijn blog van 24 augustus 2009 en ook mijn blog van 24 augustus 2010.

 

De eerste keer

 

In een bos van witte hete hoofden hoog op ’t been

kwam hij bruin en onverschillig binnenwandelen

met een gevleugelde leugen losjes onder zijn arm

die ik gretig consumeerde, de mond wijdopen,

de ogen gesloten, de handen weerloos op zijn schoot.

‘Dat is mijn berg’, wees hij, ‘dat is mijn maan,

en als je lief bent mag je onder mijn sterren liggen’

‘Het gras is nat,’ zei ik, ‘er loopt een spin

over mijn linkerdij, en die drie vreemde mannen

kunnen mijn billen raden in ’t donker.’

‘Wees niet bevreesd,” zei hij heilig. ‘ ’t

Schijnsel van de maan reikt niet tot onder

onze eucalyptus. Die zwervers zoeken slechts een huis

om in te breken, geld om iets te kopen als ontbijt.

Ontspan je ledematen, draai je bekken naar de hemel,

want ik ben jou en jij bent mij. Help mij vergeten

dat we zijn.’

 

Ik zag ons passie hoesten

krachtig aan het hart voorbij

Voelde de haren op zijn borst

zijn blik veel bloter dan zijn lies

Zijn zorg om niet te zuchten.

’t Was echt

zijn maan die over ons gebogen

stond.

Ooit zal wat wij daar proefden

oneindig liever liefde zijn

 

 

 

Marion Bloem (Arnhem, 24 augustus 1952)

 

 

De Engelse komiek, schrijver, acteur en presentator Stephen John Fry werd geboren in Londen op 24 augustus 1957. Zie ook mijn blog van 24 augustus 2007 en ook mijn blog van 24 augustus 2008 en ook mijn blog van 24 augustus 2009 en ook mijn blog van 24 augustus 2010.
 

Uit: Revenge

 

“It all began sometime in the last century, in an age when lovers wrote letters to each other sealed up in envelopes. Sometimes they used colored inks to show their love, or they perfumed their writing paper with scent.

 

41 Plough Lane,

Hampstead,

London NW3

 

Monday, June 2nd 1980

Darling Ned-

I’m sorry about the smell. I hope you’ve opened this somewhere private, all on your own. You’ll get teased to distraction otherwise. It’s called Rive Gauche, so I’m feeling like Simone de Beauvoir and I hope you’re feeling like Jean-Paul Sartre. Actually I hope you aren’t because I think he was pretty horrid to her. I’m writing this upstairs after a row with Pete and Hillary. Ha, ha, ha! Pete and Hillary, Pete and Hillary, Pete and Hillary. You hate it when I call them that, don’t you? I love you so much. If you saw my diary you’d die. I wrote a whole two pages this morning. I drew up a list of everything that’s wonderful and glorious about you and one day when we’re together forever I might let you look at it and you’ll die again.

I wrote that you’re old-fashioned.

One: The first time we met, you stood up when I entered the room, which was sweet, but it was the Hard Rock Cafe and I was coming out of the kitchen to take your order.

Two: Every time I refer to my mum and dad as Pete and Hillary, you go pink and tighten your lips.

Three: When you first talked to Pete and—all right, I’ll let you off—when you first talked to Mum and Dad, you let them go on and on about private education and private health and how terrible it was and how evil the government is and you never said a word. About your dad being a Tory MP, I mean. You talked beautifully about the weather and incomprehensibly about cricket. But you never let on.

That’s what the row today was about, in fact. Your dad was on Weekend World at lunchtime, you prolly saw him. (I love you, by the way. God, I love you so much.)”

 

 


Stephen Fry (Londen, 24 augustus 1957)

 

 

De Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges werd geboren op 24 augustus 1899  in Buenos Aires. Zie ook mijn blog van 24 augustus 2006 en ook mijn blog van 24 augustus 2007 en ook mijn blog van 24 augustus 2008 en ook mijn blog van 24 augustus 2009 en ook mijn blog van 24 augustus 2010. 

 

We are the time. We are the famous

We are the time. We are the famous
metaphor from Heraclitus the Obscure.
We are the water, not the hard diamond,
the one that is lost, not the one that stands still.

We are the river and we are that greek
that looks himself into the river. His reflection
changes into the waters of the changing mirror,
into the crystal that changes like the fire.

We are the vain predetermined river,
in his travel to his sea.

The shadows have surrounded him.
Everything said goodbye to us, everything goes away.

Memory does not stamp his own coin.

However, there is something that stays
however, there is something that bemoans.

 

 

 

Adam Cast Forth

Was there a Garden or was the Garden a dream?
Amid the fleeting light, I have slowed myself and queried,
Almost for consolation, if the bygone period
Over which this Adam, wretched now, once reigned supreme,

Might not have been just a magical illusion
Of that God I dreamed. Already it’s imprecise
In my memory, the clear Paradise,
But I know it exists, in flower and profusion,

Although not for me. My punishment for life
Is the stubborn earth with the incestuous strife
Of Cains and Abels and their brood; I await no pardon.

Yet, it’s much to have loved, to have known true joy,
To have had — if only for just one day —
The experience of touching the living Garden.

 

 

Jorge Luis Borges (24 augustus 1899 – 14 juni 1986)

 

Zie voor nog meer schrijvers van de 24e augustus ook mijn vorige blog van vandaag en eveneens mijn eerste blog van vandaag.