Bernard Cooper, Gore Vidal, Stijn Streuvels, Sergej Jesenin, Alain-Fournier

De Amerikaanse schrijver Bernard Cooper werd geboren op 3 oktober 1951 in Hollywood, California. Zie ook mijn blog van 3 oktober 2009 en ook mijn blog van 3 oktober 2010.

 

Uit: The Bill from My Father

“He leaned close. “Let me ask you something.”

I wanted to be as frank as possible. If there was a medical ordeal ahead, maybe we’d have a last chance at attachment. I looked into his eyes. “Ask me anything you want.”

“Why…,” he said, then hesitated.

“Go on.” I urged him.

“Why are you reading the Ladies’ Home Journal?”

“What?”

“Why did you pick that magazine out of all the magazines in the waiting room? There must be I don’t know how many others to chose from and you picked that.”

The March issue had been lying on my lap, opened to a double-page photo of the creamiest seafood bisque I’ve ever seen, a kind of culinary centerfold. I thought I’d cook it for Brian and was about to rip out the recipe. Even in a time of crisis, Dad found a way to goad me like a pro. “Nobody here cares if I’m reading a men’s magazine or a women’s magazine!” I glanced around the waiting room to see if I could spot a man reading Today’s Bride or a woman reading Popular Mechanics, but where is proof when you really need it? “Ideas about masculinity and femininity are different now than they were in your day.” I thought back to the hot afternoon I’d been cinched into my father’s jumpsuit, drunk on rum punch and basted in my own perspiration, staggering through a backyard filled with dykes disguised as housewives who were really machines. “People today are more…flexible.”

“I’ll bet,” he said.

The man in the wheelchair wasn’t even pretending not to listen. His eyes met mine and glistened with interest. His posture improved.

I said, “You were trying to change the subject is what you were trying to do. Then we wouldn’t have to talk about why you’re here. Well, it’s not going to work.” But it had, of course, worked like a charm. Conversation between us ceased. We folded our arms and glowered straight ahead.

“Dad,” I said, “I hate that one of us always has to be right.”

“I’m not the one who always has to be right. You are.”

 

Bernard Cooper (Hollywood, 3 oktober 1951)

 

De Amerikaanse schrijver, dramaticus en essayist Gore Vidal werd geboren op 3 oktober 1925 in West Point, New York. Zie ook mijn blog van 3 oktober 2010 en eveneens alle tags voor Gore Vidal op dit blog.

 

Uit: The Golden Age

“The ceremony at the State Capitol was solemn but brief since the President was due to leave before noon. Peter and Diana were led though the surprisingly large crowd by the governor, along with a number of other officials, many of them surviving witnesses to the birth of their lively state. A north wind blew steadily across American City, so-called because the Indian tribes had finally objected to the promiscuous use by white usurpers of their languages as well as land, nations, oil. So the blank adjective “American” had been proposed by Burden. “It has an Italianate ring to it,” he used to say to the puzzlement of the Scotch-Irish settlers.

Inside the capitol rotunda it was still cold but they were, blessedly, out of the monotonous continental north wind. At the center, directly beneath the gray fluted dome, the closed coffin was set on a catafalque. Kitty stood beside it. She wore full mourning, complete with black veil.

Diana gave her a quick professional look. “She’s had her hair done,” she said to Peter, with relief. Next to Kitty was the governor’s wife; at the opposite end of the catafalque was a small platform covered with red white and blue bunting.

The inevitable television lights were also in place. Peter noted that in addition to local television both NBC and CBS were on hand. Since the assassination attempt, security was intense and state troopers guarded the entrance to the rotunda. Mourners were obliged to present tickets.

“I flew,” said Kitty. “I’ve always hated that train ride from Washington. Now I won’t ever have to make it again.” Diana embraced her mother as did Peter, whose eyes were inexplicably full of tears while Kitty, inexplicably, was cheerful. “We have a lovely lot,” she said, “at the cemetery. Quite near my father’s. We’ve also got a monument that Burden commissioned years ago. He was always prepared.”

 

Gore Vidal (West Point, 3 oktober 1925)

 

De Vlaamse schrijver Stijn Streuvels, pseudoniem voor Frank Lateur werd geboren in Heule op 3 oktober 1871. Zie ook mijn blog van 3 oktober 2010 en eveneens alle tags voor Stijn Streuvels op dit blog.

 

Uit: De blijde dag

“Die dag begon gelijk al de dagen. Met dat de helderheid opkwam gingen de slagvensters overal open en het dorp ontwaakte in hetzelfde aanschijn van gister. De menschen hernamen hun kleine bezigheid waarmede zij poenderend hun kleine profijtjes moesten bejagen, en medeen kwamen ook in ieder menschelijk gemoed, elk volgens de gebeurtenissen en toestanden van ’t leven hen gelegen waren, de hartstochten wakker, herleefden de afgunsten, de begeerten en genegenheden; dat alles kriebelde in lust- of leedgevoel gedoken in de hoofden der dorpelingen. Er waren er die hunne gevoelens lieten zien of raden, anderen hielden het diep geborgen bachten de strakheid van hun gelaat; maar onverwijld hernamen zij allemaal ’t geen ze gister gedaan hadden en elk hield zijn wezen gelijk hij ’t gewend was. Doordat eenieder gerust aan zijn gewone werk kon gaan en zij van hun eigen en van malkaar wisten dat ze dat werk vandaag en morgen ongestoord konden voortzetten, heerschte de kalmte en de vrede over het dorp. Zonder den schijn zelfs van nijverige werkzaamheid die er binnen heerschte, stonden de huizen als doode wezens nevenseen geschaard. De samenhang van gewone geluiden die hoorden bij ieder soort van werk, vormde den eenigen levensadem van het dorp, den levensadem die altijd regelmatig voort gaat zonder dat iemand er nog acht op geeft.

Eene eigene lucht van vreedzame bezadigdheid strekte als een veiligende koepel over dat dorpskerkje en dat troepje bijeengeschaarde huizen, zoodat er geen één van al die dorpelingen ’t minste besef had van ’t geen er buiten dien eigenen luchtkring leefde en gebeurde, zoodat zij ’t bestaan niet eens vermoedden van de duizendmalige stroomingen en veelvuldige kruisingen der groote levensmachten en evenmin de mogelijkheid vreesden dat de kleinste roering van eene dier levensmachten tot hier kon doordringen en voldoende was om heel dat stille dorpsgepoender in gruis te slaan en de schoone rust van den dag en de volgende dagen voor altijd te storen.”

 

Stijn Streuvels (3 oktober 1871 – 15 augustus 1969)

Stijn Streuvels en achterkleinkinderen

 

De Russische dichter Sergej Aleksandrovitsj Jesenin werd geboren op 3 oktober 1878 in het dorpje Konstantinovo, bij Rjazan. Zie ook mijn blog van 3 oktober 2008 en ook mijn blog van 3 oktober 2009 en ook mijn blog van 3 oktober 2010

 

Schon ist es Abend. Der Tau

Schon ist es Abend. Der Tau
Ist an den Nesseln zu sehn.
Ich stehe am Wegesrand, faul
An eine Weide gelehnt.

Des Mondes so große Laterne
Beleuchtet direkt unser Dach.
Irgendwo in weiter Ferne
Singt eine Nachtigall sacht.

Warm ist es und wunderschön,
Wie’n Ofen, der winterlich summt.
Und diese Birken, sie stehn
Wie riesige Kerzen herum.

Weit hinter Flusslauf und Lichtung,
Hinter dem Waldrand: Gerappel.
Es schlägt ein verschlafener Wächter
Seine erstorbene Klapper.

 

Herbst

für R. V. Ivanov

Im Wacholder, bei des Steilhangs Gähnen
Kämmt sich Herbst als Rotfuchs still die Mähne.

Über dem, was Fluss und Ufer ziert,
Hört man, wie sein blauer Hufschlag klirrt.

Leiser Wind mit sachten Klausnerschritten
Fegt das Laub von Stufen und von Tritten

Und küsst bei den Eschen unumwunden
Eines unsichtbaren Christus Wunden.

 

Meine Liebe ist jetzt anders
für Kljuev

Meine Liebe ist jetzt anders.
Ach, ich weiß, du quälst und mühst dich,
Weil des Mondes Besen wandernd
Nicht des Verses Pfützen sprühte.
Freudig trauernd um den Stern,
Der auf deine Brauen zischte,
Sangst du für Hütten raus dein Herz,
Und hast im Herz kein Haus errichtet.
Den du erwartet in der Nacht,
Ging so, wie einst, vorbei am Dache.
Für wen hat, Freund, die Sangesmacht
Vergoldet Quell und Fluss der Sprache?
Im Fenster blinkt kein Paradies,
Die Sonne kannst du nicht zersingen,
Die Mühle nicht zum Himmel schießt,
Mag sie auch eiligst Flügel schwingen.

Vertaald door Eric Boerner


Sergej Jesenin
(3 oktober 1878 – 28 december 1925)

 

De Franse schrijver Henri Alain–Fournier werd geboren op 3 oktober 1886 in Épineuil-le-Fleuriel (Cher). Zie ook mijn blog van 3 oktober 2008 en ook mijn blog van 3 oktober 2009 enook mijn blog van 3 oktober 2010

 

Uit: Le Grand Meaulnes

“C’était, dans une grande salle au plafond bas, un repas comme ceux que l’on offre, la veille des noces de campagne, aux parents qui sont venus de très loin.

Les deux enfants avaient lâché les mains de l’écolier et s’étaient précipités dans une chambre attenante où l’on entendait des voix puériles et des bruits de cuillers battant les assiettes. Meaulnes, avec audace et sans s’émouvoir, enjamba un banc et se trouva assis auprès de deux vieilles paysannes. Il se mit aussitôt à manger avec un appétit féroce; et c’est au bout d’un instant seulement qu’il leva la tête pour regarder les convives et les écouter.

On parlait peu, d’ailleurs. Ces gens semblaient à peine se connaître. Ils devaient venir, les uns, du fond de la campagne, les autres, de villes lointaines. Il y avait, épars le long des tables, quelques vieillards avec des favoris, et d’autres complètement rasés qui pouvaient être d’anciens marins. Près d’eux dînaient d’autres vieux qui leur ressemblaient: même face tannée, mêmes yeux vifs sous des sourcils en broussaille, mêmes cravates étroites comme des cordons de souliers… Mais il était aisé de voir que ceux-ci n’avaient jamais navigué plus loin que le bout du canton; et s’ils avaient tangué, roulé plus de mille fois sous les averses et dans le vent, c’était pour ce dur voyage sans péril qui consiste à creuser le sillon jusqu’au bout de son champ et à retourner ensuite la charue… On voyait peu de femmes; quelques vieilles paysannes avec de rondes figures ridées comme des pommes, sous des bonnets tuyautés.

Il n’y avait pas un seul de ces convives avec qui Meaulnes ne se sentit à l’aise et en confiance. Il

expliquait ainsi plus tard cette impression: quand on a, disait-il, commis quelque lourde faute

impardonnable, on songe parfois, au milieu d’une grande amertume: “Il y a pourtant par le monde des

gens qui me pardonneraient”. On imagine de vieilles gens, des grands-parents pleins d’indulgence, qui sont persuadés à l’avance que tout ce que vous faites est bien fait. Certainement parmi ces bonnes gens-là les convives de cette salle avaient été choisis. Quant aux autres, c’étaient des adolescents et des enfants…”

 


Alain-Fournier (3 oktober 1886 – 22 september 1914)

Borstbeeld in Saint-Amand-Montrond

 

Zie voor nog meer schrijvers van de 3e oktober ook mijn vorige blog van vandaag.