Frans Vogel

De Nederlandse schrijver, dichter, columnist, het fotomodel, de beeldend kunstenaar en copywriter Frans Vogel werd op 11 maart 1935 geboren in Haarlem. Zie ook alle tags voor Frans Vogel op dit blog.

Zonet

Zonet heb ik dit sonnet geschreven,
al ging dat niet zonder slag of stoot.
Nog aan ’t begin ervan was ‘k as de dood,
maar ‘k zou het levensadem geven.

Gebogen over het papier [nog onbeschreven],
rond bet uur dat neigt naar avondrood,
ontsnapt’ ik, vloekend, maar ternauwernood
aan ’n gefrustreerd in ’t luchtledig’ zweven.

Doch ’t eerste woord ervan, zo hâk vooropgezet,
moest starten met ’t slot van ’t alfabet.
De rest zou dan een kwestie zijn van rijm et cetera.

Ik schreef en schrapte, koos woorden nauwgezet.
Lag soms wel eeuwen na te denken op mijn bed.
Het resultaat: dit vers, dat uitmondt in een A.

 

Moslim in de lorum
(Voor Paul Scheffer)

D’r kuieren twee Turken
over de Nieuwe Binnenweg,
gebedssnoer in hun handen
op de rug.
 
Zegt de ene tegen de andere
(in accentloos Nederlands),
wijzend op een derde Turk
die als een voddenbaal
lamlazerus in een portiek ligt:
‘Kijk, kijk: is lam.’

 
Frans Vogel (Haarlem, 11 maart 1935)