Herinnering aan Gerard Reve

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de katholieke volksschrijver Gerard Reve overleed.

Uit: Bezorgde Ouders

“Maar de mensen wilden altijd nog meer, en waren nooit tevreden. Nog geen twee jaar geleden, in Belgiëland, daar was ergens een non geweest, die les gaf, op een school, een onderwijzeres dus. Alle leerlingetjes waren dol op haar, en het was ook een heel vrome non. Dat bleek, want opeens zweefde ze twintig seconden lang precies een halve meter boven de grond. De gehele klas juichte, en alle kinderen vonden het prachtig, maar toen die non wederom met haar voeten op de grond stond vroegen ze ‘of het nog eens kon’.

 ‘Er zijn katholieke dieren’, mompelde Treger hardop. Maar hoeveel het er waren, dat wist niemand, want het was een verborgenheid,

 ‘Er zijn katholieke dieren’, sprak Treger nu iets luider. ‘Dat is het geloof waarin ik sta, waarin ik leef, en waarin ik wil sterven.’ Hij begon te neuriën.

 ‘Credo in unum Deum…’, zong hij zachtjes. “Et in Spiritum sanctum, Dominum et vivificantem…Et vitam venturi saeculi…’ Hij verhief zijn stem iets luider, terwijl hij opstond.

  ‘Et in Animalia Catholica…’ zong hij staande voort, ‘in saecula saeculorum…Amen…’

  ‘Hoeveel? Hoeveel dan?’ vroeg hij met schelle stem de honende vraagtoon van een intellectueel nabootsend. ‘Mag ik misschien jou eens iets vragen, jij karpatenkop, nu we toch aan het praten zijn?’ antwoordde hij de denkbeeldige vraagsteller. ‘Moeten wij in de verborgenheid Gods binnendringen en dáár gaan zitten tellen…? Ja…? Moet dat soms…? Moet dat?…Is dat nodig?…’ Hij ging wederom zitten.

  Hij dronk zijn glas langzaam leeg zonder te proeven, en schonk het gedachteloos wederom vol, want zijn blik schouwde in de verte, naar het onzienlijke, het eeuwig verborgene…

  ‘Hoe veel…? Hoe weinig…?’ fluisterde hij. ‘Al was het er maar één…Al was het maar één katholiek dier, dan zal God de wereld niet verlaten, nooit…’ Hij verhief zijn stem, en sprak heftiger.

  ‘Al ware het er slechts één…één enkel katholiek dier, op deze gehele aarde,’ sprak hij bezwerend, als las hij voor uit een geopenbaarde tekst. ‘Al ware het er slechts één, dan nog zal God niet laten varen het werk Zijner handen…’”

 

ReveGerard

Gerard Reve (14 december 1923 –  8 april 2006)