Kerstlied (Joost van den Vondel)

Aan alle bezoekers en mede-bloggers een Prettig Kerstfeest!

 

 

announci

Govert Teunisz. Flinck,  Aankondiging aan de herders, 1639

 

Kerstlied

O wat zon is komen dalen
In den Maagdelijken schoot!
Ziet hoe schijnt ze met heur stralen
Alle glanzen doof en dood.
Ay, hoe schijnt dit hemels kind,
Aller zielen licht en hoeder,
Zon en maan en starren blind,
Uit den schoot der zuiv’re moeder!
Eng’len, daalt van ’t Paradijs:
Zingt den hemel eer en prijs,
En met vree de harten kroont,
Daar een goede wil in woont.

 

 

vondel

Joost van den Vondel (17 november 1587 – 5 februari 1679)

 

 

Zie voor de schrijvers van de 26e december mijn vorige twee  blogs van vandaag.