PROTEST, Sibilla Aleramo

Beste lezers,

Hier stond vandaag al een nieuwe post van twaalf nieuwe schrijfsters en schrijvers. Dankzij de mix van de oude en de nieuwe editor is de opmaak daarvan echter geheel de mist in gegaan. Ik heb er nu al twee en een half uur aan gewerkt om hem weer goed te krijgen. Tevergeefs. Omdat alles ook nog van invloed was op de opmaak van de eerdere berichten heb ik alles weer moeten verwijderen. Vandaag laat ik het dus bij een schrijfster. Het moet wel leuk blijven! U vindt de overige 11 schrijfsters en schrijvers op mijn nieuwe adres.

De Italiaanse schrijfster Sibilla Aleramo (eig. Rina Faccio) werd geboren in Alessandria op  14 augustus 1876. . Faccio bracht haar jeugd door in Milaan tot haar twaalfde, waarna de familie naar een klein dorpje verhuisde waar Ambrogio Faccio een glasfabriek leidde. Faccio’s jeugd was niet gelukkig en onbezorgd. Het huwelijk van haar ouders was een mislukking. De jonge Faccio begon op haar 16de als bibliothecaresse te werken in de fabriek van haar vader. Ze was erg ongelukkig, belandde in een crisis en probeerde zelfmoord te plegen door van een balkon te springen. Op deze leeftijd trouwde ze met de boekhouder Ulderico Pierangeli. Hij was een oudere en starre man die totaal verschillend was van zijn gevoelige tienerbruid. Het was een ongelukkig huwelijk, waaruit in 1895 de zoon Walter voortkwam. De komst van het kind maakte het huwelijk waarin Faccio zich gevangen voelde, niet beter. Ze begon verhalen en artikelen te schrijven en werkte voor het feministische tijdschrift Vita Moderna. In 1901 verliet ze haar man en zoon en begon een nieuw leven. Ze had verschillende relaties, onder anderen met de schrijver Giovanni Cena, directeur van het literaire tijdschrift Nuova Antologia. In 1906 publiceerde ze haar eerste boek Una donna, in hoge mate biografisch. Met dit werk nam de schrijfster de naam Sibilla Aleramo aan. In 1919 publiceerde Aleramo Il passaggio (De Wandeling) en in 1920 haar eerste dichtenbundel Momenti (Ogenblikken). 

Uit: A Woman (Una donna, vertaald door Rosalind Delmar) 

“Did this man own me? I have only a vague and depressed memory of my indescribable confusion in the days that followed, but I know that gradually I came to believe that he did. My life, already shaken by my father’s desertion,was now suddenly turned upside down, tragically altered. What had I become? What would happen to me? My childhood was certainly at an end. I had taken such pride in being independent and thinking for myself that I now suffered agonies; but this same pride prevented me from indulging in tears. . . . Never for one moment did I imagine that I might be the victim of a cold-blooded strategy.”   

sibillaaleramo

Sibilla Aleramo (14 augustus 1876 – 13 januari 1960)