De drie wijzen (Godfried Bomans)

Bij het feest van Driekoningen

 

 

steen

Driekoningenfeest door Jan Steen, 1668

 

 

Uit: De drie wijzen

„Nu waren er die dag juist drie wijzen in de stad gekomen. De rijke man liet hen ieder een zak dadels brengen. De wijzen deelden de dadels aan de armen uit, maar behielden de zakken, want die konden hun nog van pas komen.
‘Ik wil helemaal gelukkig zijn’, zei de rijke man.
De wijzen knikten, want dit was hun bekend.
‘Wie van jullie is de wijste?’ vroeg de rijke man.
‘Het wijst is hij, die het minst meent te weten.’
‘Wie van jullie weet dan het minst?’
De drie wijzen traden tegelijk naar voren.
‘Zo komen we niet verder’, sprak de rijke man, ‘laat de twee anderen wachten in de kamer hiernaast, de derde blijft.’
De twee bogen en gingen heen. De rijke man sprak nu tot de wijze, die overbleef:
‘Hoe kan ik het geluk vinden?’
‘Door er niet naar te zoeken’, antwoordde de wijze.
De man dacht hierover na, maar begrijpen deed hij het niet.
‘Wat is dan het geluk?’ vroeg hij.
‘Het geluk’, antwoordde de wijze, ‘is een toegift op iets anders.’
‘Kan ik het herkennen?’
‘Wij herkennen het, als het voorbij is.’
‘Hier heb ik helemaal niets aan’, antwoordde de rijke man, ‘ga heen en roep de tweede.’
De eerste wijze boog en de tweede trad binnen.
‘Hoe kan ik gelukkig worden?’ vroeg de rijke man.
‘Door niets te verwachten’, antwoordde de wijze.
‘Zijt gij gelukkig?’
‘Als ik dat wist, zou ik het niet meer zijn.’
‘Waar is het geluk?’
‘Het geluk is daar, waar men niet is.’
‘Zeer diepzinnig’, sprak de rijke man, ‘maar ik ben niets verder gekomen. Ga heen en roep de derde.’
De tweede wijze boog en de derde trad binnen.
‘Wie vindt het geluk?’ vroeg de rijke man.
‘Die het niet nodig heeft’, antwoordde de wijze.
‘Wat ben ik, als al mijn wensen vervuld zijn?’
‘Een man zonder verlangens.’
‘Is dat het geluk?’
‘Nee. Het is de verzadiging.’
‘Buitengewoon’, sprak de rijke man, ‘en ga nu heen.’
En ook de derde wijze boog en ging.
De rijke man dacht over alles wat hij gehoord had nog enkele ogenblikken na, want hij had ervoor betaald en de dadels waren dat jaar schaars. Toen ging hij naar buiten om in de frisse lucht te zijn.“

 

Bomans

Godfried Bomans (2 maart 1913 – 22 december 1971)
Houtskooltekening van Aleid Slingerland