Liu Xiaobo, Burkhard Spinnen, Shen Congwen, Engelbert Obernosterer, Conrad Busken Huet, Manuel Puig, Hildegard Knef, Guy Debord

 De Chinese dichter en mensenrechtenactivist Liu Xiaobo werd geboren in Changchun op 28 december 1955. Zie ook alle tags voor Liu Xiaobo op dit blog.

 

Je wacht op mij met ’t stof
– voor mijn vrouw, die elke dag wacht

niets rest je in jouw naam, niets dan op me te wachten,
samen met het stof van ons thuis
al die lagen bijeen, overlopend, in elke hoek
je wil de overgordijnen niet opentrekken
want het licht zou hun stilte verstoren

boven de boekenplank is het met de hand geschreven etiket verstoft
op het tapijt ademt het patroon het stof in
wanneer je me een brief schrijft
en je de pen graag een stofpunt wilt geven
worden mijn ogen door pijn gestoken

je zit daar de hele dag lang
durft niet te bewegen
uit angst dat je voetstappen het stof zullen vertrappen
je probeert je adem in te houden
en gebruikt de stilte om een verhaal te schrijven.
In ogenblikken als deze is het verstikkende stof de enige bondgenoot

jouw visie, adem en tijd doordringen het stof
in de diepte van je ziel wordt de tombe centimeter na centimeter
vanaf de voeten opgestapeld
komt tot aan de borst staat tot aan de keel
 
jij weet dat de tombe je beste rustplaats is
waar je op me wacht zonder bron van angst of paniek
daarom verkies je stof in het donker, in kalm verstikken
wachtend, wachtend op me
je wacht op me met stof

jij die het zonlicht en de werveling van lucht weigert
laat het stof je maar helemaal begraven
laat jezelf maar inslapen in ’t stof
tot ik terugkom en jij wakker wordt
en het stof afveegt van je huid en je ziel.

Een wonder – ontwaakt uit de dood.

 

Vertaald door Job Degenaar en Annmarie Sauer

 

 
Liu Xiaobo (Changchun, 28 december 1955)

 

De Duitse schrijver Burkhard Spinnen werd geboren op 28 december 1956 in Mönchengladbach. Zie ook alle tags voor Burkhard Spinnen op dit blog.

Uit: Langer Samstag

Es war der Donnerstag in der letzten Woche der großen Schulferien. Ulrich Lofart war ganz außergewöhnlich früh wach geworden und weit vor der üblichen Zeit mit dem Rad zur Arbeit aufgebrochen; da fiel ihm vor dem Supermarkt ausgangs seines Viertels ein großes, sauber handgemaltes Plakat ins Auge, rote, kräftige Buchstaben mit schwarzem Rand auf hellgelbem Grund: WIR BAUEN UM, DER VERKAUF GEHT WEITER!
Lofart hielt an. Das Schild klebte, als einziges, von innen an der Scheibe. Er stieg vom Rad und schob es um die Straßenecke. Dort war der Haupteingang des Supermarktes, und da klebten noch zwei solche Schilder. Bei einem war die Schrift gegen den rechten Rand hin etwas gestaucht.
Lofart stieg wieder auf. Er besaß seit einiger Zeit den Hauptschlüssel zum Bürogebäude der ELWA, jetzt fuhr er ohne Umweg dorthin, brachte das Rad von der Parkseite her in den Keller und erledigte, bevor die anderen kamen, eine Menge liegengebliebener Arbeit. Gegen zehn war sein Schreibtisch fast leer, und er konnte den Rest des Tages darauf verwenden, über eine Art Planspiel nachzudenken, das ihm die Direktion in der letzten Woche vorgelegt hatte: Ob es, zum Beispiel nach einer Fusion, möglich sei, die Arbeit seiner Abteilung, der Rechtsabteilung, in den allgemeinen Ablauf zu integrieren? Was dann zu tun sei? Selbstverständlich bei Wahrung der Effizienz.
Nach dem Mittagessen ging Lofart durch die Flure, oder er saß in den Foyers bei den Aufzügen und beobachtete, wie die Angestellten vorbeigingen. Natürlich waren da Hintergedanken im Spiel. Soviel war ihm klar. Am Ende testete die Direktion bloß, wo sich Personal einsparen ließe. An einer wirklichen Umstrukturierung konnte jedenfalls keinem gelegen sein; nichts war ja im Moment schlimmer, als die gewohnten Abläufe zu stören. Nur die Kosten, die mußten gesenkt werden. Lofart lachte heimlich. Da könnte er also leicht für Aufregung sorgen.”

 

 
Burkhard Spinnen (Mönchengladbach, 28 december 1956)

 

De Oostenrijkse schrijver Engelbert Obernosterer werd geboren op 28 december 1936 in St. Lorenzen im Lesachtal, Kärnten. Zie ook alle tags voor Engelbert Obernosterer op dit blog.

Uit: Das grüne Brett vor meinem Kopf

„In der Zeit, als ich am hiesigen Gymnasium unterrichtete, wird unserer Schule ein weit gereister, mit den Gedanken weiterhin in anderen Ländern sich ergehender Weltbürger als Direktor zugeteilt. Natürlich verachtet er die unter seiner Würde liegenden Kanzleiarbeiten, wie auch das spießige Städtchen einschließlich der ihm unterstellten, großteils bodenständigen Professoren, setzt sich ostenstativ über die hier geltenden Maße und Werte hinweg, ignoriert das wichtigtuerische Pfäfflein, das sich in alle Erziehungsfragen einmischt und belächelt die biederen, allzu besorgten Eltern der Schüler.
Einmal, als er nachmittags, vermutlich angeödet von Verwaltungsarbeit, aus der Kanzlei kommt, ruft er mir durch das Stiegenhaus hinauf zu, er möchte endlich wieder einmal vögeln. Ich meine, nicht recht gehört zu haben, so schrill, so unpassend klingt so ein Satz in einem Schulgebäude. Der Putzfrau neben mir bleibt mitten in der Bewegung der Wischfetzen stehen. Wie um Gottes willen geht denn das zusammen: ein von Amts wegen bestellter Wahrer der moralischen Maßstäbe, das vor Sauberkeit blinkende Stiegenhaus und darin dieser Ausdruck, den eine anständige Frau beim Erzählen des Vorfalls nur andeuten, niemals aber in den Mund nehmen wird?
Zwar hat der in der Abgeschiedenheit des Tales verloren wirkende Mann gelegentlich durchblicken lassen, dass seine emanzipierte Gattin gewissen seiner Anwandlungen nicht in gewünschtem Ausmaß nachzukommen pflegt – das kann auch eine nicht emanzipierte Frau verstehen -, ebenfalls verzeihlich, dass selbst ein Repräsentant von Moral und Bildung unter gewissen Umständen die Kontrolle über seine Zunge verliert und vergisst, was er seinem Ansehen schuldet, aber das sollte denn wohl wie die entsprechenden Intimitäten abseits der Öffentlichkeit geschehen.“

 

 
Engelbert Obernosterer (St. Lorenzen, 28 december 1936)
St. Lorenzen

 

De Chinese schrijver Shen Congwen werd geboren op 28 december 1902 in Fenghuang in de provincie Hunan. Zie ook alle tags voor Shen Congwen op dit blog.

Uit: Family Letters (Vertaald door Alice Xin Liu)

“I had a cold for two days, a fever, it’s very uncomfortable, and yesterday I asked for half a day off. It’s Sunday today so I rested, and hopefully I will recover.
A water lily in the courtyard has opened up, it’s honey yellow, beautiful yet sweet. The flower has a better sense of time than you: it wakes up on time every morning, and at four it shuts its eyes for the night. The mothers in the front and back of the courtyard all agree that this is a curious flower. The children sit around looking at it but no one dares touch it.
I took the pleasure of reading your work. In my opinion, you should not publish this straight away. Not every topic has to be so serious, but even if you are writing a novel against mahjongg, you are still exaggerating something insignificant. Also, it’s not as if playing mahjongg is so harmful that you have to be against it or else, we still need to wait for more research on the matter, despite moments of clear discrimination against cardinal questions of right or wrong. We must consider if we want to publish this work. I hope you can write a better, weightier work. As you haven’t written for so long, plenty of people are looking forward to and are concerned about your work. It might be better to not publish at all, but just write to practice your pen, just in case we have to recall it after it’s been laid out. Do you think my views are too subjective, too arbitrary and unrealistic? Please criticize, please forgive, I just hope you won’t be dejected. If you write more, you will write something great.”

 

 
Shen Congwen (28 december 1902 – 10 mei 1988)
Hier met zijn vrouw Zhang Zhaohe

 

De Nederlandse schrijver Conrad Busken Huet werd geboren op 28 december 1826 in Den Haag, als zoon van een ambtenaar. Zie ook alle tags voor Conrad Busken Huet op dit blog.

Uit: Het land van Rembrandt

“Al de wonderverhalen in de kronijken van Olivier, van Emo, in de levens der abten van Sint Mariengaarde, oudere en jongere tijdgenooten van graaf Willem, wil ik niet mededeelen. Sommige zijn zoo kinderachtig dat mijne lezers wanen zouden in een bataksch tooverboek te bladeren, veeleer dan in een bundel christelijke legenden. Doch, hoe wonderlijk zij klinke, één geschiedenis moet ik vermelden. Zij behoort tot eene reeks na den dood verrigte mirakelen van abt Frederik, in leven stichter en bestuurder van het laatstgenoemde friesche klooster.
Er leefde te Westerbintum een jonge man, Jaricho geheeten, die in hetzelfde jaar toen Meester Olivier in die buurt tot den togt naar het Heilige Land kwam opwekken, de vliegende tering (of eene soortgelijke ziekte) kreeg, – zeer tot zijn eigen leedwezen, en tot nog grooter droefheid zijner jonge vrouw. Het einde was eene langdurige flaauwte, den dood zoo gelijk, dat de ontroostbare echtvriendin er reeds aan dacht een weduwkleed te bestellen. Daar ontwaakt de schijndoode uit zijne lethargie, en vraagt haar: ‘Vrouw, hoeveel kippen hebt gij?’ ‘Vijf,’ is haar antwoord. ‘Zoo er juist vijf zijn en niet meer,’ herneemt Jaricho, ‘dan is mijn einde nog niet gekomen. Vader Frederik heeft uit den hemel mij dit geopenbaard. Door hem ben ik gered uit de handen die mij naar den dood en de hel sleepten, en voor het behoud van ziel en leven heb ik mij verbonden vijf kippen te leveren voor zijn graf, en deel te nemen aan den kruistogt. Zorg gij nu voor die kippen, opdat hetgeen mij verder door hem bevolen is een gelukkigen loop neme.”

 

 
Conrad Busken Huet (28 december 1826 – 1 mei 1886)
Cover

 

De Argentijnse schrijver Manuel Puig werd geboren op 28 december 1932 in General Villegas. Zie ook alle tags voor Manuel Puig op dit blog.

Uit: The Kiss of the Spider Woman (Vertaald door Allan Baker)

“MOLINA: What’s the use of complaining?
VALENTIN: One plate’s only got half as much as the other. That bastard guard, he’s out of his fucking mind.
MOLINA: It’s okay Valentin, I’ll take the small portion.
VALENTIN: (Serving MOLINA the larger one)
No, you like porridge, you always lap it up.
MOLINA: Skip the chivalry. You have it.
VALENTIN: I told you no.

 

 
Scene uit de film met Raúl Juliá (Valentin) en William Hurt (Molina), 1985

 

MOLINA: Why should I have the big one?
VALENTIN: Because I know you like porridge.
MOLINA: But I’m not hungry.
VALENTIN: Eat it, it’ll do you good.
(VALENTIN starts eating from the small plate.)
MOLINA: No.
VALENTIN: It’s not too bad today
MOLINA: I don’t want it.”
VALENTIN: Afraid of putting on weight?
MOLINA: No.
VALENTIN: Get stuck in then. This porridge a la glue isn’t so bad today. This
small plate is plenty for me.”

 

 
Manuel Puig (28 december 1932 – 22 juli 1990)

 

De Duitse actrice, schrijfster en zangeres Hildegard Knef werd geboren in Ulm op 28 december 1925.Zie ook alle tags voor Hildegard Knef op dit blog.

Uit: Der geschenkte Gaul

„Mutter sieht sich in dem Hotelzimmer um. Ich folge ihrem Blick, nehme durch sie wahr, was vor sich geht: Ilse Müller hat ein Brett über zwei Stuhlrücken gelegt und bügelt ein Filmkleid, Jupp Paschke räumt seinen Schminkkoffer aus, der Plattenspieler dudelt, die Agentin telefoniert, zwei Zimmermädchen bitten um Autogramme, Hubmann fotografiert noch immer, ein englischer Aufnahmeleiter bringt den Dispositionsplan für den nächsten Morgen, ein Versicherungsarzt der Firma schreibt ein Rezept. Mutter sagt leise: »In dem Irrenhaus kann man doch nicht leben.« Die Agentin legt den Hörer auf, strahlt. »Das verstehen Mütter eben nicht. Sie ist Weltstar.« Unter Mutters Blick zerkrümelt das Weltstardasein. Die Tapete geblümt und fleckig, Bett und Schrank sperrholzig, Fenster zum Hinterhof, Abschminkpapier zwischen Gläsern und Kaffeekannen.“

 

 
Hildegard Knef (28 december 1925 – 1 februari 2002)
In 1969 

 

De Franse schrijver, filmmaker en kunstenaar Guy Ernest Debord werd op geboren 28 december 1931 in Parijs. Zie ook alle tags voor Guy Debord op dit blog.

Uit: La Société du spectacle

“La séparation est l’alpha et l’oméga du spectacle. L’institutionnalisation de la division sociale du travail, la formation des classes avaient construit une première contemplation sacrée, l’ordre mythique dont tout pouvoir s’enveloppe dès l’origine. Le sacré a justifié l’ordonnance cosmique et ontologique qui correspondait aux intérêts des maîtres, il a expliqué et embelli ce que la société ne pouvait pas faire. Tout pouvoir séparé a donc été spectaculaire, mais l’adhésion de tous à une telle image immobile ne signifiait que la reconnaissance commune d’un prolongement imaginaire pour la pauvreté de l’activité sociale réelle, encore largement ressentie comme une condition unitaire. Le spectacle moderne exprime au contraire ce que la société peut faire, mais dans cette expression le permis s’oppose absolument au possible. Le spectacle est la conservation de l’inconscience dans le changement pratique des conditions d’existence. Il est son propre produit, et c’est lui-même qui a posé ses règles : c’est un pseudo sacré. Il montre ce qu’il est : la puissance séparée se développant en elle-même, dans la croissance de la productivité au moyen du raffinement incessant de la division du travail en parcellarisation de gestes, alors dominés par le mouvement indépendant des machines ; et travaillant pour un marché toujours plus tendu. Toute communauté et tout sens critique se sont dissous au long de ce mouvement, dans le quel les forces qui ont pu grandir en se séparant ne se sont pas encore retrouvées.”

 

 
Guy Debord (28 december 1931 – 30 november 1994)

 

Zie voor nog meer schrijvers van de 28e december ook mijn vorige blog van vandaag.